Resmi Gazete’de Bugün (03.12.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/626, 627, 628) GENELGE –– Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) ile İlgili 2022/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi TEBLİĞLER –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) –– 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (13.07.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile İl Afet ve Acil Durum […]

Devamını oku