Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2015/517E.  2017/5472K.  Tarih: 17.10.2017

Esas : 2015/517 Karar : 2017/5472 Tarih : 17.10.2017 Taraflar arasında birleştirilerek görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 17.10.2017 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz edenler vekili Avukat … ile […]

Devamını oku