Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2018/5563E.  2019/707K.  Tarih: 07.02.2019

Esas : 2018/5563 Karar : 2019/707 Tarih : 07.02.2019 MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİ İSPAT YÜKÜ ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir. Bu kapsamda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 190. maddesi […]

Devamını oku