YARGITAY 2. H.D. 2015/18639 E., 2016/1447 K., 01.02.2016

Esas : 2015/18639 Karar : 2016/1447 Tarih : 01.02.2016 İNCELENEN KARARIN: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 01.02.2016 günü temyiz eden davacı S.. A.. vekili Av. A.. A.. ile karşı taraf davalı M. […]

Devamını oku