Muvazaa iddiası, zamanaşımına bağlı olmadan ileri sürülebildiği halde, tasarrufun iptali davasının tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren en geç hak düşürücü süre olan beş yıl içinde açılması gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/2759Karar: 2020/745Tarih: 13.10.2020 TASARRUFUN İPTALİ DAVASI GENEL MUVAZAA ALACAĞIN DOĞUM TARİHİ SÜRELİ İPOTEĞİN FEKKİ HUKUKUN UYGULANMASI ÖZET: Uyuşmazlık; 6100 sayılı HMK’nın 33. maddesi uyarınca davanın usulüne uygun olarak nitelendirilip nitelendirilmediği, bu kapsamda mahkemece yeterli araştırma ve inceleme yapılıp yapılmadığı, davacı … yönünden borcun doğum tarihinin belirlenerek buna ilişkin davalı delillerinin toplanmasının gerekip gerekmediği, […]

Devamını oku