T.C YARGITAY 8.Ceza Dairesi
Esas
: 2014/6511
Karar: 2014/20124
K.T: 17/09/2014

Özet: Ev sahibinin kirayı alamadığından dolayı kiracının oturduğu taşınmazın kapı ve kilitlerini değiştirmesi hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturur.


Tebliğname No : 8 – 2013/217169

MAHKEMESİ : İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 12/06/2012

NUMARASI : 2011/1075 (E) ve 2012/746 (K)

SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıkların, katılanın kiracı olarak oturduğu taşınmazın kapı ve kilitlerini, kirayı alamadıklarından bahisle değiştirmek suretiyle kiracı olan şikayetçinin faydalan- masına engel oldukları anlaşılmakla; sanıklara atılı hakkı olmayan yere tecavüz suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 17.09.2014 gününde oybirliğiyle karar erildi.