T.C. YARGITAY 1. Ceza Dairesi
Esas: 
2019/127
Karar: 2019/2517
K.T.: 30/04/2019

Özet: Kardeşi maktulün ölümünden sonra aile bireylerinin babasına karşı husumet beslememesi için aile bireylerine maktulü kendisinin öldürdüğüne dair anlatımlarda bulunduğu şeklindeki savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olmasına ve tüm dosya içeriğine göre, sanık hakkında kasten kardeşini öldürmekten mahkumiyet karar verilmesi gerektiği halde, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.


(5237 S. K. m. 81)

Dava: Katılan …’nın, kardeşi olan maktul …’nin yine kardeşi olan sanık … … tarafından öldürülerek evlerinin bahçesine gömüldüğünü söylemesi üzerine, gerekli arama kararları alınarak yapılan kazı sonucunda maktul …’nin evin bahçesinin bir köşesinde yaklaşık 40 cm derinliğe gömülü olarak bulunmasına, yapılan otopsi sonucunda maktulün, ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası, humerus ve skapula kırıklarıyla birlikte kafa içi değişimler sonucu öldüğünün saptanmasına, bu durum üzerine ifadeleri alınanlardan maktulün ve sanığın annesi …’ın hazırlık ifadesinde, “kemiklerin oğlu olan maktul …’ye ait olduğunu, …’nin olay günü kardeşi olan sanık … … ile bir sitede bulunan dükkan vasfındaki bir taşınmazın satımı hususunda tartıştıklarını, tartışmanın birlikte ikamet ettikleri evin koridorunda yaşandığını, kendisinin o sırada evin salon kısmında bulunduğunu, evde kendisi ve iki oğlunun bulunduğunu, alt katta ayrı bir ikamet olan evde kızının yaşadığını, olaydan iki sene sonra ölen eşinin de o sırada kızının yanında bulunduğunu, erkek çocuklarından …’nın askerde bulunduğunu, diğer oğlu …’in de dışarıda olduğunu, tartışma sırasında silah sesi duyduğunu, koridora geldiğinde sanık … …’nin …’yi vurduğunu gördüğünü, bu sırada … …’nin şok halinde olduğunu, bir müddet sonra …’nin cesedini gömmek için bahçeye çukur kazdığını, babası gelmeden gömmek için balkondan aşağıya cesedi atıp çukura gömdüğünü, olayı iki gün sonra babasına anlatabildiğini, sonrasında sanık … …’nin yalvarması üzerine polise haber vermediklerini, sırf gizlemek maksadıyla …’nin kayıp olduğundan bahisle müracaatçı olduklarını, çevrelerine de oğlunun kayıp olduğunu bildirdiklerini, olayı aile sırrı olarak sakladıklarını” söylemesine, tanıklar … ve …’in de benzeri anlatımlarda bulunmasına, olayın birinci tanığı anne …’ın öz oğulları arasında yaşanan olayla ilgili anlatımının zaman ve mekan itibariyle mevcut maddi delillerle örtüşmesine, sanığın teyzesi olan tanık …’in maktulü sanığın öldürdüğünü babası…’dan duyduğunu açıklamasına, sanık ile maktulün dayıları …’nun anlatımına göre de olay tarihinden 15 gün kadar önce maktulve sanığın anneleri …’ın kendisini telefonla arayıp “bir an önce gel bunlar birbirlerini öldürecekler” dediğini aktarmasına ve aralarının olay tarihinden geriye doğru 2 yıldır bozuk olduğunu söylemesine karşın sanığın maktul kardeşini babası…’ın öldürdüğü, babasının 10 yıl kadar önce öldüğü ve ceza alması mümkün olmadığı halde hakkında soruşturma açıldıktan sonra söylemesi nedeniyle itibar edilmesinin mümkün olmamasına, ayrıca kardeşi maktulün ölümünden sonra aile bireylerinin babasına karşı husumet beslememesi için aile bireylerine maktulü kendisinin öldürdüğüne dair anlatımlarda bulunduğu şeklindeki savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olmasına ve tüm dosya içeriğine göre, sanık hakkında kasten kardeşini öldürmekten mahkumiyet karar verilmesi gerektiği halde, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 30/04/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.