İcra inkar tazminatının asıl alacak üzerinden hesaplanması gerekir. İcra inkar tazminatının hukuksal niteliği gözetildiğinde asıl alacağın fer’isi niteliğinde olan faiz alacağı icra inkar tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2013/5176Karar: 2014/4068K.T.: 11.6.2014 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili gelmedi. Davalı vekilleri Avukat O.K. ve M.K.geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması […]

Devamını oku