Resmi Gazete’de Bugün (25.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞLER –– Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/4) –– Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/5) –– Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/6) –– Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/7) […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (24.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5520) –– Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5521) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5511) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5512) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5492) –– “154 kV (Babaeski TM-Hamitabat TM EİH) Brş.N.-DDY Alpullu TM Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468) –– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5469) –– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (20.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5444) –– Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5445) –– Elektrikli Araç Besleme Donanımlarının 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (19.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5422) –– Polonya Cumhuriyeti’nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5423) –– Aydın İli Sınırları […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (18.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/147) YÖNETMELİKLER –– Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (17.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ayniyat ve Ambar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (16.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Atatürk […]

Devamını oku