Resmi Gazete’de Bugün (14.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ordu Hizmet Hayvanları Sertifikasyon Yönetmeliği –– Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik –– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği TEBLİĞLER […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (13.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5419) –– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5420) YÖNETMELİKLER –– Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Sakarya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (12.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/9, K: 2022/4 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/117, […]

Devamını oku

Araç satışı için adi yazılı veya sözlü olarak yapılan sözleşmeler geçersiz olup sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği taraflar verdiklerini geri isteyebilir.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk DairesiEsas: 2018/2686Karar: 2018/6122Tarih: 27.11.2018 ARAÇ SATIŞI İÇİN ADİ YAZILI VE SÖZLÜ YAPILAN SÖZLEŞMELER GEÇERSİZDİR SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ÖZET: Trafikte kayıtlı araçların satışı sözleşmesinin KTK 20/d’ye göre noterlikçe yapılması geçerlilik şartıdır. Diğer bir ifadeyle, adi yazılı veya sözlü satışlar daha sonradan noterlikçe resmi satış yapılmadığı sürece geçersizdir. Harici sözleşme “araç satış vaadi” şeklinde nitelendirilemez, alıcı yapılan […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (11.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (10.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Mimar Sinan Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (09.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142) YÖNETMELİKLER –– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri […]

Devamını oku

Kiracının birikmiş aidat ve gecikme tazminatından doğan sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

T.C. Yargıtay 5. Hukuk DairesiEsas: 2020/8098Karar: 2021/7567Tarih: 24.05.2021 MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Dava dilekçesinde, davalı aleyhine ödemediği, birikmiş aidat ve ortak gider borcu […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (08.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mahmutşevketpaşa Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5411) –– Konya İli, Karapınar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Karapınar Göller (Meke, […]

Devamını oku

Davadan feragat ve davanın geri alınmasındaki farklar!

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2015/12284Karar: 2018/6018Tarih: 18.06.2018 Davaya son veren taraf işlemlerinden olan davadan feragat ile davanın geri alınması, mahiyeti ve sonuçları itibariyle birbirinden farklı kavramlardır. Davanın geri alınması, ileride tekrar dava açabilme hakkını saklı tutarak davanın takibinden vazgeçilmesi olup burada, davacı talep ettiği haktan (talep sonucundan) feragat etmemektedir. Davadan feragat ise, talep edilen haktan, talep sonucundan […]

Devamını oku