Kiracının birikmiş aidat ve gecikme tazminatından doğan sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

T.C. Yargıtay 5. Hukuk DairesiEsas: 2020/8098Karar: 2021/7567Tarih: 24.05.2021 MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Dava dilekçesinde, davalı aleyhine ödemediği, birikmiş aidat ve ortak gider borcu […]

Devamını oku