Katılma alacağına hükmedilebilmesi için davacı eşin malvarlığının edinilmesine katkısının kanıtlanmasına gerek yoktur.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2013/16635Karar: 2015/207K.T.: 12.01.2015 Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi … ile … aralarındaki katılma alacağı davasının reddine dair Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nden verilen 15.01.2013 gün ve 305/14 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı, mal rejiminin tasfiyesiyle alacak isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın […]

Devamını oku

Kadının gizlice ortak konuttaki ev eşyalarını ve gıda maddelerini ailesinin evine götürmesi, kaynanasının çantasından ve eşinin cüzdanından para alması kadını boşanma davasında ağır kusurlu yapar.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas:  2021/6707Karar: 2021/8100K.T.: 03.11.2021 BUNU YAPAN EŞ YANDI! YARGITAY AĞIR KUSURLU BULDU MUĞLA’DA ANLAŞAMAYAN A.Ç. İLE Y.Ç. ÇİFTİ, BOŞANMAK İÇİN MAHKEME YOLUNU TUTTU YARGITAY’A GİDEN DAVADA, KAYINVALİDESİ İLE KOCASININ CÜZDANINDAN GİZLİCE PARA ALAN KADIN AĞIR KUSURLU BULUNDU MADDİ TAZMİNAT ÖZET: 27.02.2022 tarihinde www.ahaber.com.tr’de “Bunu yapan eş yandı! Yargıtay ağır kusurlu buldu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay […]

Devamını oku

Davanın tamamen veya kısmen kabulü halinde nisbi İstinaf/Temyiz harcı; davacıdan maktu, davalıdan nisbi alınır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2018/ 14-29Karar: 2018 / 68K.T.: 24.01.2018 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA – TEMYİZ HARCINDA EKSİKLİK – TEMYİZ EDENİN NİSPİ KARAR HARCINI EKSİK YATIRDIĞI – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI LÜZUMU – DOSYANIN MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Temyiz eden yatırması gereken nispi karar harcını eksik yatırmıştır. Bu nedenle eksik harcın tamamlatılması için mahkemece kanunda gösterilen […]

Devamını oku