İcra dosyasında hem kendi adına hem de yetkilisi olduğu şirket adına taahhütte bulunup ihlal edilmesi halinde, aynı borç ilişkisi sebebiyle sanık hem kendi adına hem de şirket yetkilisi sıfatıyla iki kez cezalandırılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/9381Karar: 2021/913 Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/785 esas, 2018/1611 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 07/10/2020 gün ve 94660652-105-16-89-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı […]

Devamını oku

İhalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvuran şikayetçi tarafından, ihalenin ilan edilen saatte başlayıp sonlandırılmadığının iddia edilmemesi halinde, salt bu nedenle ihalenin feshine karar verilemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/5789Karar: 2021/7099K.T.: 29.6.2021 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : 1-) […]

Devamını oku

Ödeme emrinde icra müdürlüğünce paranın yatırılacağı hesap numarasının yazılması zorunlu olup yazılmamış olması halinde ödeme emrinin iptali gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/2078Karar: 2016/13872K.T.: 11.5.2016 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sair temyiz itirazları […]

Devamını oku

Alacaklının talebiyle icra müdürlüğünce borçluya ikinci kez ödeme emri tebliğ edilmesi, borçluya yeni bir itiraz hakkı tanır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/2193Karar: 2021/6921K.T.: 24.6.2021 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR […]

Devamını oku