Avans ödemesine dair banka dekontları ve ilgili makbuzlar bulunduğu, ihtarname ile bu alacakların talep edildiği ve davalının ödemeden kaçındığı anlaşıldığından; İhtiyati haciz koşulları oluşmuştur.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2017/2365Karar: 2017/4563Tarih: 28.12.2017 İHTİYATİ HACİZ KOŞULLARI ÖZET: Talep, alacak davasının yargılaması sırasında davacıların İİK’nın 257. maddesi gereğince ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkindir. Somut olaya gelince düzenlenen tutanak ve belgelerde davalı alt yüklenicinin işi bıraktığına dair ibareler olduğu yine davacıların davalı şirkete avans ödenesi yaptığına dair banka dekontları ve … ödemeleriyle ilgili makbuzlar bulunduğu […]

Devamını oku

Kira sözleşmesindeki kişisel imzanın bir şirketi temsilen atıldığına dair şirket unvanı yazılmamış kaşe de basılmamıştır. Bu durumda sözleşmede imzası bulunan kişi sözleşmenin tarafıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2014/314Karar: 2015/1721Tarih: 19.06.2015 KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA BEDELİNİN TESPİTİ HUSUMET İHTARNAME KİRACILIK SIFATI TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 Taraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 2.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın husumetten reddine dair verilen 27.11.2012 gün ve 2012/433 E.-2012/1724 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay […]

Devamını oku

İhtarnamede; kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az 30 gün, ürün kiralarında en az 60 gün, diğer kira ilişkilerinde en az 10 gündür.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/17027Karar: 2017/6109K.T.: 05.12.2017 MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku