İhale kesinleşmeden icra müdürlüğü tarafından tapuya tescil işlemi yazılamaz, buna rağmen yazılmış ve tapuda tescil işlemi yapılmış ise, şikayet üzerine mahkemece, tescil için yazı yazılması işleminin iptaline, yazılan yazının geri alınması ve tapunun eski hale getirilmesi için, İİK’nun 17. maddesi uyarınca icra müdürlüğüne emir verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2015/33411Karar: 2016/11947K.T.: 21.4.2016 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : Türk Medeni […]

Devamını oku