Anlaşmalı boşanmaya ilişkin mahkeme kararında tapu iptali ve tescile ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle taşınmaz mülkiyetinin boşanma kararıyla davacıya geçtiği kabul edilemez. Bu durumda davacının, malik olan davalıdan mülkiyetin kendi adına tescilini isteme hususunda kişisel hakkı bulunmaktadır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2013/4863Karar: 2013/27282Tarih: 23.11.2012 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Üsküdar 2. Aile Mahkemesi NUMARASI : Esas no: 2012/86 Karar no:2012/709 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm asli müdahiller tarafından reddedilen talepleri yönünden; davacı tarafından ise yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı […]

Devamını oku