Sosyal Medya Profilinde Çok Takipçinin Olması Sadakatsiz veya Güven Sarsıcı Davranış mıdır

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2015/8680Karar: 2016/178K.T.: 11/01/2016 Özet: Bir kişinin sosyal medya profilindeki takipçi sayısının çokluğu, bu kişinin sadakatsiz veya güven sarsıcı davranışlarda bulunduğuna kanıt olarak kabul edilemez. MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, her iki davaya yönelik olarak […]

Devamını oku

İş Kazası Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Gelmişse Kim Kusurlu Kabul Edilir

T.C. Yargıtay 21. Hukuk DairesiEsas: 2019/5246Karar: 2020/975K.T.: 20/02/2020 Özet: İş kazası, kaçınılmazlık sonucu meydana gelmişse işverenin %60, işçinin %40 kusurlu olduğu kabul edilir ve tazminat buna göre hesaplanır. MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk DairesiİLK DERECE MAHKEMESİ : … İş Mahkemesi K A R A R Davacılar vekili dava, ek dava ve ıslah dilekçesinde özet olarak; iş kazası […]

Devamını oku

Resmi Evlilik Bağı Olmayan Eşler Arasında Sadakat Yükümlülüğü Var mıdır

T.C. Yargıtay 1. Ceza DairesiEsas: 2016/4609Karar: 2017/5004K.T.: 13/12/2017 Özet: Resmî evlilik bağı olmayan eşler arasında sadakat yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, eşlerden birinin aldatma iddiaları nedeniyle işlenen cinayetlerde, tahrik indirimi uygulanmaz. (4721 S. K. m. 185) (5237 S. K. m. 29) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık E. M.’in maktule Y. K.’ü kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma […]

Devamını oku

Çocuğun Davacı Babanın Şimdilik Yardımına Muhtaç Olduğu Anlaşılmakla Yardım Nafakasının Devamının Gerektiği

T.C YARGITAY 3.Hukuk DairesiEsas: 2016/15392Karar: 2017/6543Karar Tarihi: 04.05.2017 Özet: Çocuğun bitirdiği okul itibariyle ülkemiz şartlarında hemen iş bulma imkanında olmadığı, işe girebilmek için davalının KPSS kursuna gittiği ve davacı babanın şimdilik yardımına muhtaç olduğu anlaşılmakla yardım nafakasının devamı gerekir. Davacı vekili dilekçesinde; davalı kızı lehine 325 TL yardım nafakasına hükmedildiğini, davalının…en mezun olduğunu, çalışabilecek ve yaşamını […]

Devamını oku

Akıl Hastası Olan Erkeğin Davranışlarına Kusur Yüklenemeyeceği, Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2019/8244Karar: 2017/6543K.T.: 14/01/2020 Özet: Akıl hastalığı nedeniyle kısıtlı olan erkeğin davranışları iradi olmadığından erkeğe kusur yüklenemez ve ‘evlilik birliğinin sarsılması’ hukuki sebebine dayanılarak boşanmaya karar verilemez. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak […]

Devamını oku

Eşinden Habersiz Kredi Çekmenin Güven Sarsıcı Davranış Olduğu

T.C YARGITAY 2.Hukuk DairesiEsas: 2016/16861Karar: 2018/5575Karar Tarihi: 25/04/2018 Özet: Eşinden habersiz kredi çekmek güven sarsıcı davranış olmakla beraber boşanma sebebidir. Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere […]

Devamını oku

Kocasını Aldatan Kadının Sırf Bu Sadakatsizliğinden Dolayı Babaya Verilen Velayet Kararının Yerinde Olmadığı

T.C YARGITAY 2.Hukuk DairesiEsas: 2016/18282Karar: 2018/6427Karar Tarihi: 21/05/2018 Özet: Kocasını aldatan kadının bu sadakatsizliği ve yaşam tarzı çocuklarının bedeni, fikri ve ahlaki gelişmeleri bakımından ciddi risk teşkil etmediğinden babaya verilen velayet kararı yerinde değildir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından; velayet düzenlemesi yönünden, davalı-davacı […]

Devamını oku

Eşinin Menopoza Girmesi Sebebiyle Yaşadığı Sıkıntılara Karşı Yeterli Duyarlılığı Ve Sabrı Göstermeyen Koca

T.C YARGITAY 2.Hukuk DairesiEsas: 2012/4303Karar: 2012/24717Karar Tarihi: 15/10/2012 Özet: Eşinin menopoza girmesi sebebiyle yaşadığı sıkıntılara karşı yeterli duyarlılık ve sabrı göstermeyen, eşini haksız bir şekilde iffetsizlikle suçlayan ve ona hakaret eden davalı-davacı koca karşısında; ” eşini sevmediğini, ona karılık yapmayacağını” söyleyen davacı-davalı kadın da eşit kusurlu kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli […]

Devamını oku

İşçinin Performansının Düşük Olması Sebebiyle Gerçekleştirilen Fesih

T.C YARGITAY Hukuk Genel KuruluEsas: 2015/1598Karar: 2017/643Karar Tarihi: 05/04/2017 Özet: İşçinin performansının düşük olması sebebiyle gerçekleştirilen fesih İş Kanunu m.25/2 anlamında haklı nedenle fesih olmadığından, işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmelidir. MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 2. İş Mahkemesince yıllık izin alacağı yönünden karar verilmesine yer olmadığına, kıdem […]

Devamını oku

Pavyona Gitmek Boşanma Sebebi midir

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2013/20443Karar: 2014/3624K.T.: 24.02.2014 Özet: Kadının sadakatsiz davranışlar sergilemesine karşılık kocanın da düzenli işte çalışmayıp birlik görevlerini ihmal ettiği, genelev ve pavyon gibi uygunsuz yerlere gitmek suretiyle “güven sarsıcı davranışlar” sergilediği olayda kadın daha ziyade kusurludur. KARAR Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı […]

Devamını oku