Resmi Gazete’de Bugün (10.07.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARLARI 1296 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1297 Çevre Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1298 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1299 İçişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (09.07.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARLARI 1292 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar 1293 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1294 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (08.07.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1291 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4237) ATAMA KARARI […]

Devamını oku

Sözleşme yapılırken hataya düşen tarafın kusurlu bulunması sözleşmenin iptaline engel değildir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2016/8941Karar: 2019/2902K.T.: 30.4.2019 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata Hukuksal Nedenine Dayalı/Dosya İçeriği ve Toplanan Delillere Göre Temlikin İradi Olduğu ve Hata Koşullarının Oluşmadığı Sonucuna Varıldığı – Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği ) • HATA ( Sözleşmenin Konusu Niteliği ve Ödenecek Miktar Gibi Hususlarda Dikkatsizliği veya Bilgisizliği Sonucu Gerçek İradesine Uymayan Beyanda […]

Devamını oku

Medikal Maske Bir Ağırlaştırıcı Sebep Mi?

Kıymetli okurlar, bu yazımızda TCK’da yer alan bazı suçların medikal maske ile işlenmesi halinde niçin ağırlaştırıcı sebep uygulanacağını açıklamaya çalışacağız. Her vatandaşın bilmesi gereken bu hususu ele aldığız yazımızla sizleri baş başa bırakıyoruz.             Hepimizin malumu olduğu üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgını ile birlikte medikal maske kullanımı bir zorunluluk olduğundan herkes için vazgeçilmez bir aksesuar haline […]

Devamını oku

Paylı Taşınmazlarda, Her Paydaşın Meskeniyet Şikayetinde Bulunma Hakkına Dair

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/8911Karar: 2021/4279K.T.: 08/04/2021 Özet: Paylı taşınmazlarda, her paydaşın (borçlunun) meskeniyet şikayetinde bulunma hakkı vardır. Bu halde iddia, pay oranı esas alınarak çözümlenmelidir. Mahkemesi : Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (07.07.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79) MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4223) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (06.07.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 78) YÖNETMELİKLER –– Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (05.07.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (04.07.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Kapadokya Üniversitesi Fizik Tedavi ve […]

Devamını oku