İşçi işe iade davasında kararın kesinleştiğini UYAP üzerinden görmüş ve işverene başvuru yapmış ise, yapılan başvuru usule uygundur.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/16190Karar: 2020/4836Tarih: 13.05.2019 MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davalı işverenlik nezdinde çalışmakta iken iş […]

Devamını oku

İşçi yüzünden işverenin sürekli icra takip yazıları ile muhatap olması iş yerinde olumsuzluklara yol açtığından geçerli nedenle fesih mümkündür.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/94Karar: 2019/10769Tarih: 13.05.2019 MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 30. HUKUK DAİRESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf […]

Devamını oku

İşyerinde çalışma olmamasına rağmen çalışmayan işçinin ücretinin ödendiği dönemlerin yıllık izin olarak kabul edilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2020/4351Karar: 2021/1521Tarih: 19.01.2021 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 7. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y […]

Devamını oku

Temerrüde düşmüş olan işverenin yaptığı kısmi ödeme işçinin bu hususta beyanda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/30995Karar: 2021/1050Tarih: 14.01.2021 MAHKEMESİ: … 27. İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Belediye Başkanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T […]

Devamını oku

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla kısmi ıslahla talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017/17980Karar: 2021/185Tarih: 11.01.2021 MAHKEMESİ: İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A […]

Devamını oku

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığı halinde, ikisi aleyhine birlikte arabulucuya başvurulmadığı sürece dava şartının yerine getirildiğinden söz edilemeyeceğinden, davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/9540Karar: 2021/14240K.T.: 13.10.2021 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ARABULUCUYA BAŞVURU DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının asıl işveren davalı … Belediye Başkanlığı nezdinde en son davalı … Belediyesi … A.Ş. işçisi olarak çalışmaktayken, iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Dava dosyasında, sadece alt işveren şirket hakkında işe iade talebiyle […]

Devamını oku