Resmi Gazete’de Bugün (07.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5081) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5082) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti […]

Devamını oku

Eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da para, ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğindedir; BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMINA DAHİL EDİLMEZ.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/10206Karar: 2020/6900Tarih: 23.11.2020 YARGITAY’DAN EMSAL MİRAS KARARI! DAMAT HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI DAMAT, KAYINPEDERİNDEN KALAN MİRASI 17 SENE SONRA İADE ETMEK ZORUNDA KALDI KİŞİSEL MALLAR ALACAK DAVASI ÖZET: 22.01.2021 tarihinde www.milliyet.com.tr’de “Son dakika: Yargıtay’dan emsal miras kararı! Damat hayatının şokunu yaşadı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı. Bursa’da, kayınpederinden kalan miras arsa […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (06.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5066) –– Van İli, Erciş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (05.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5062) –– Aday Çırak ve Çıraklar ile […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (04.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5060) –– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5061) YÖNETMELİKLER –– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma […]

Devamını oku

İdari para cezasının iptaline ilişkin dava kesinleşmeden tahsil işlemleri yapılamaz.

T.C. Yargıtay 19. Ceza DairesiEsas: 2019/1497Karar: 2020/8272 Tarih: 24.06.2020 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NA AYKIRI DAVRANMAK EYLEMİ İDARİ PARA CEZASI KANUN YARARINA BOZMA ÖZET: İdarî para cezalarının, 5326 sayılı Kanun’un 17/4. maddesine göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (03.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DÜZELTME: Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti ile İlgili İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı b – Çeşitli İlânlar – […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (02.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği –– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çocuk Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– 2021 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2021 Yılı Kasım Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2021 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (31.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046) –– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (30.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2021 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5018) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar […]

Devamını oku