Resmi Gazete’de Bugün (17.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİK –– Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/1879 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/30809 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (16.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DÜZELTME: 14/1/2022 Tarihli ve 5123 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (15.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5120) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5121) –– Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (14.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5100) –– Konya İli, Karatay İlçesi, Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5101) –– Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (13.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5095) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096) […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (12.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Millî Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5092) YÖNETMELİK –– İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) –– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) –– Hayvancılık Desteklemeleri […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (11.01.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Teslimatına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5088) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (10.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kaba Yemde Çayır, Mera ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (09.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARI –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7585] Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (08.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/1) YÖNETMELİKLER –– Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10712 Sayılı Kararı –– Enerji […]

Devamını oku