Ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların profillerini araştırdık. Yaş guruplarına göre sınıflandırma yaparak güncel rakamları sizlerle paylaşıyoruz. TÜRKİYE’DE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU PROFİLİ – Suç, insanlık tarihi boyunca tüm toplumlarda rastlanan, devam eden ve devam edecek olan sosyal bir olgudur. Bu olgu, sosyal yaşamın bir sonucu olduğundan suçun algılanış biçimi, hangi eylemlerin suç sayılması gerektiği, suç işleyen kişilere karşı nasıl bir toplumsal savunma mekanizmasının geliştirileceği gibi sorunlara her toplum tarih boyunca kendine göre farklı çözümler getirmeye çalışmıştır.

Suçun engellenmesi ya da kontrol altına alınmasında öne çıkan kurumlardan biri hiç kuşkusuz cezaevleridir. Diğer bir ifade ile cezaevi veya hapishane, günümüzde suçla mücadele etmenin en etkili araçlarından birini oluşturmaktadır. Cezaevi hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerlerdir.

Cezaevleri günümüzde, insanların özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları yerler olmalarının yanı sıra spor, sosyal ve kültürel etkinlikler, bilgi yarışmaları ve daha önemlisi ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çalışmalarının yapıldığı yerler olarak da faaliyet göstermektedir. Kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Adalet Bakanlığı verilerine göre:
Türkiye’de ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında; 263 bin 878 erkek hükümlü ve tutuklu, 10 bin 932 kadın hükümlü ve tutuklu, 1.629 çocuk hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır.

Türkiye’de ceza infaz kurumlarının statüsüne göre dağılımında (31 Ocak 2021 tarihi itibari ile) 73 bin 694 hükümlü açık ceza infaz kurumu, 202 bin 744 hükümlü ve tutuklu olarak kapalı ceza infaz kurumunda kalmaktadır.

Türkiye’de ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların yaş gruplarına göre dağılımında (28 Şubat 2021 tarihi itibari ile);
12 – 18 yaş arası: 1.564 Erkek, 51 Kadın, toplamda 1.615 hükümlü ve tutuklu,
18 – 40 yaş arası: 177.226 Erkek, 6.866 Kadın, toplamda 179.902 hükümlü ve tutuklu,
40 – 65 yaş arası: 87.243 Erkek, 3.908 Kadın, toplamda 91.151 hükümlü ve tutuklu,
65 yaş ve üzeri: 4.424 Erkek, 156 Kadın, toplamda 4.580 hükümlü ve tutuklu, bulunmaktadır.

Türkiye’de ceza infaz kurumlarında kalan en fazla yaş aralığı 18-65 yaş aralığı oluştuğu insanların en verimli oldukları zamanda ömürleri ceza infaz kurumlarında kalarak geçirmektedir. Ceza infaz kurumlarında bilerek ve kasten işlenen suçlar olduğu gibi taksirle işlenen suçlardan da hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.

Ceza infaz kurumları kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek için bulunmaktadır. Özgürlük hakkı ve özel hayatın gizliliği hakkı gibi hakların kısıtlanmaması için mümkün mertebe kanunlara uygun hareket etmek ve kendimizi ve yakınlarımızı suçtan uzak tutmak gerekir. En iyi ceza infaz kurumu bile olsa, insanın özgür olmasından daha iyi olamaz. Özgürlük değerlidir, kıymetini bilelim!

 #ayguneshukukburosu #hukuk #hukukcu #hukukbürosu #hukukunüstünlüğü #avukat #kuşadası #cezaevi #hükümlü #tutuklu  

Kaynak : adalet.tv / özel haber