BOŞANMA NEDİR?

Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bir kurum olmakla birlikte, mevcut bir evlilik birliğinin hâkim kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. Boşanma sonucunda varsa müşterek çocukların kimde kalacağı ve boşanma sonrası çocuklarla ebeveynlerinin kuracağı ilişkiler de dava sürecine konu edildiği gibi, boşanma davası daha ziyade eşlerin arasındaki maddi meselelerle ilgilidir. Bu noktada boşanma ikiye ayrılır:

  • Anlaşmalı Boşanma:Bu boşanma türünde eşler, boşanmanın mali ve çocuklarla ilgili tüm sonuçları hakkında anlaşmaya vararak boşanmak talebini mahkemeye yazılı dilekçe ile bildirirler. Örneğin; çocukların velayetinin kimde olacağı, maddi ve manevi tazminat varsa ne kadar olacağı, nafaka talebi varsa miktarı, çocuklarla haftanın kaç günü ne kadar görüşüleceği, malların tasfiyesi hususlarında anlaşmaya varan eşler anlaşmalı boşanma yoluyla ayrılabilirler. Şayet eşler tek bir olguda bile anlaşmaya varamazlarsa anlaşmalı boşanamazlar.
  • Çekişmeli Boşanma: Çekişmeli boşanma; boşanmanın sebebini yaratan olayların yani kusurun kime yükletileceğiyle ilgilidir. Bu anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun sürece sonuçlanan bu boşanma türünde, eşlerden hangisinin kusurlu veya daha ağır kusurlu olduklarıyla ilgili iddialar ve deliller mahkemeye sunulur.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI

  1. Resmi nikâhın üzerinden 1 yıl geçmelidir.

Evlilik sözleşmesinin kurulduğu tarihten itibaren yani resmi nikâh tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Bu bir yıllık süre taraflara aile cüzdanının verildiği günden itibaren 1 yıllık süre dolmadan tarafların anlaşmalı boşanması söz konusu olmayacaktır.

2. Her iki taraf da anlaşmalı boşanma iradesine sahip olmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik birliği en az bir yıl sürmüşse, eşlerin mahkemeye başvurması yahut daha evvel taraflardan birinin açmış olduğu boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu durumda her iki taraf da boşanma iradesini ortaya koymuş ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varmış olurlar.

Hâkim, tarafların anlaşmaları sonucu mahkemeye sundukları taleplerinde uygun bulmadığı hüküm/hükümlere teklif getirebilir. Teklif kabul edilene kadar hâkim boşanmaya karar veremez. Teklifin taraflarca kabul edilmediği durumda anlaşmalı boşanma davasına, çekişmeli boşanma davası olarak devam edilebilir. Bu şekilde devam eden boşanma davasında daha sonradan taraflarca hukuka, ahlaka ve varsa müşterek çocukların menfaatlerine uygun düşecek talepler mahkemeye sunularak anlaşmalı boşanma sağlanabilir.

3. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve protokolü mahkemeye sunulmalıdır.

Taraflar; nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet ve boşanmanın diğer sonuçları hakkında anlaşmaya vararak imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolünü ve dava dilekçesi mahkemeye sunmalıdır. Her ne kadar anlaşmalı da olsa, bir dava söz konusu olduğundan eşlerden biri davacı, diğeri davalı sıfatıyla yer almalıdır.

4. Her iki taraf da duruşmada hazır bulunmalıdır.

Tarafların avukatı olsa da olmasa da hâkim her iki tarafı da mahkemede sözlü olarak dinler. Hâkim tarafların isteklerinin hukuka, ahlaka ve varsa müşterek çocukların menfaatlerine uygun olduğuna kanaat getirdikten sonra tarafların boşanmalarına karar verir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Boşanma davası; davacının veya davalının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesinde veya tarafların son 6 ay birlikte yaşadıkları yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesinde yoksa asliye hukuk mahkemesinde (aile mahkemesi sıfatıyla) açılır. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında; taraflar imza altına aldıkları protokol ile Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Aile Mahkemesi’ni yetkili kılmak suretiyle anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Aygüneş Hukuk Bürosu olarak Kuşadası’nda başarılı bir kadroyla hizmet vermekte olup, Anlaşmalı Boşanma Davası sorunlarınızı dava yoluyla çözüme kavuşturmanız aşamalarında hukuki destek sağlamaktayız.