YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr