YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/304, 305)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

–– Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği

–– Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

GENELGE

–– Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2022/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 4 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DÜZELTME: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2022 Tarihli ve 11023 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr