YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/418, 419, 420, 421, 422, 423)

YÖNETMELİKLER

–– Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Harran Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/08/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-54, 55, 56, 57, 58 ve 59 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2022 Tarihli ve 11128 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2020/22149 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/39522 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2018/1571 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr