YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

–– Van Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

–– İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstinye Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr