Hükmün Gerekçeyi İçermesi Zorunluluğu, Kararda Bulunması Gerekli Hususlar

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas: 2014/8943Karar: 2015/129K.T.: 12/01/2015 Özet: Mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılmak zorundadır. Kararın Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinde yer alan hususları kapsaması gerekir. Gerekçeli kararda hangi nedenler ile karar verildiğine ilişkin herhangi bir açıklama ve gerekçe bulunmadan hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı […]

Devamını oku

Sanığın Resmi Nikahlı Eşi Evde Olmadığı Sırada Kapı Kilidini Değiştirmesi, Kötü Muamele Suçu

T.C. YARGITAY 18. Ceza DairesiEsas: 2019/9640Karar: 2020/1752K.T.: 21/01/2020 Özet: Sanığın, resmi nikahlı eşi ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve eşinin eve girmesini engellediği olayda, eyleminin kötü muamele suçunu oluşturduğu açıktır. (5237 S. K. m. 232) Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya […]

Devamını oku

Sanığın, Kalp Hastası Olduğunu Bildiği Eşi Maktul İle Kavgaya Tutuşması Sonucunda Kavganın Ölümle Sonuçlanması

T.C. Yargıtay 12.Ceza DairesiEsas: 2018/5048Karar: 2020/70K.T.: 06/01/2020 Özet:Sanık, kalp hastası olduğunu bildiği eşi maktul ile kavgaya tutuşmuş, bu kavganın yaratacağı efor ve stresin maktulün kalp krizi geçirmesine, hatta ölümüne neden olabileceğini öngörmüş, ancak neticeyi arzulamamıştır. Eylem bilinçli taksirdir. Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle öldürme Hüküm : TCK’nın 22/2, 23, 86/2, 85/1, 62, 53, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet […]

Devamını oku

Soyut Telefon Konuşmalarından İbaret Bulgular Dışında, Cezalandırmaya Yeterli, Kesin Ve İnandırıcı Kanıtlar Olmaması

T.C. Yargıtay 8.Ceza DairesiEsas: 2016/8290Karar: 2016/9585K.T.: 13/10/2016 Özet:Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, maddi bulgularla desteklenmeyen içeriği itibariyle soyut telefon konuşmalarından ibaret bulgular dışında, savunmalarının aksine cezalandırmalarına yeterli, kesin ve inandırıcı kanıtlar olmaması ve ayrıca aramalarda herhangi bir suç unsuruna da rastlanmaması karşısında sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerekir. Dava: Gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Tebliğnamede ismi bulunan sanık […]

Devamını oku

Denetim Süresi İçerisinde Yeniden Suç İşlenmesi Halinde Hükmün Aynen Açıklanması Gerektiği

T.C. Yargıtay 8.Ceza DairesiEsas: 2016/11784Karar: 2017 / 3902K.T.: 10/04/2017 Özet:Denetim süresi içerisinde yeniden suç işlenmesi halinde hükmün aynen açıklanması gerektiği cihetle; mahkemece açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması gerekirken, aksi şekilde hüküm kurulmak suretiyle kanuna aykırılık yapılması, bozmayı gerektirmiştir. Dava ve Karar: Parada sahtecilik suçundan sanık … hakkında 05.05.2011 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün […]

Devamını oku

Önleme Araması Kararının O Tarihi Kapsamadığı, Adli Arama Kararı Bulunmadığı Göz Önüne Alındığında Delilin Hukuka Aykırı Olduğu

T.C. Yargıtay 20. Ceza DairesiEsas: 2018/3428Karar: 2019/4902K.T.: 30/09/2019 Özet:Aracın arka camının önündeki poşet içerisinde süt kutusu içinde toz esrarın ele geçirildiği; önleme araması kararının o tarihi kapsamadığı, adlî arama kararı veya önleme araması kararı bulunamadığı göz önüne alındığında delil hukuka aykırıdır. Mahkeme : ERZİNCAN 1. Ağır Ceza Mahkemesi Karar Tarihi-Numarası : 24/03/2015- 2014/23 esas ve 2015/58 karar Suç […]

Devamını oku

Banyodan Alt Komşusuna Su Akan ve Tamirini Yaptırmayanın Tazminat Sorumluluğu

T.C. Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2019/ 1851Karar: 2020 / 581K.T.: 10.02.2020 Özet: Balkon ve banyosundan alt kattaki daireye su sızan ve fakat tamirini yaptırmayan kişinin komşusuna tazminat ödemesi, akan balkon ve banyoyu tamir ettirmesi gerekir. MAHKEMESİ: Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekte. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar […]

Devamını oku

Sanığın Resmi Nikahlı Eşi Evde Olmadığı Sırada Kapı Kilidini Değiştirmesi, Kötü Muamele Suçu

T.C. YARGITAY 18. Ceza DairesiEsas: 2019/9640Karar: 2020/1752K.T.: 21/01/2020 Özet: Sanığın, resmi nikahlı eşi ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve eşinin eve girmesini engellediği olayda, eyleminin kötü muamele suçunu oluşturduğu açıktır. (5237 S. K. m. 232) Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya […]

Devamını oku

Bir Kimseye Gelen Adli Tebligatın Bir Başkası Tarafından Açılması

T.C. Yargıtay 12. Ceza DairesiEsas: 2015/9708Karar: 2016/10986K.T.:  29/06/2019 Özet: Bir kimseye gelen adli tebligatın bir başkası tarafından açılarak okunması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm : CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraat Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanıkların beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: […]

Devamını oku

Davalının Eşinden Boşanacağını Söyleyerek Evi Terk Etmesi

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2014/19849Karar: 2015/4186K.T.: 11/03/2015 Özet: Davalının eşinden boşanacağını söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne aykırıdır. (4721 S. K. m. 166, 185) Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası […]

Devamını oku