Yapı kayıt belgesi imara aykırı yapının kullanılmasına ilişkin olup, yapıyı imara uygun hale getirmemektedir. Bu belge yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşümüne kadar geçerlidir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/975Karar: 2021/1515Tarih: 16.11.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. 16.11.2021 gününde davacı vekili Av…..geldi. Tebligata rağmen diğer taraftan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya […]

Devamını oku

Kira ilişkisinin varlığını ve kira miktarının ne kadar olduğunu ispatlama yükümlülüğü kiraya verene aittir. Bu hususlar ispat edilmiş ise; kira bedelinin ödendiğini veya kiralanan yerin tahliye edildiğini kiracı ispatlamakla yükümlüdür.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/10164Karar: 2021/97Tarih: 18.01.2021 MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki istirdat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R […]

Devamını oku

Kiracının birikmiş aidat ve gecikme tazminatından doğan sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

T.C. Yargıtay 5. Hukuk DairesiEsas: 2020/8098Karar: 2021/7567Tarih: 24.05.2021 MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Dava dilekçesinde, davalı aleyhine ödemediği, birikmiş aidat ve ortak gider borcu […]

Devamını oku

Davadan feragat ve davanın geri alınmasındaki farklar!

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2015/12284Karar: 2018/6018Tarih: 18.06.2018 Davaya son veren taraf işlemlerinden olan davadan feragat ile davanın geri alınması, mahiyeti ve sonuçları itibariyle birbirinden farklı kavramlardır. Davanın geri alınması, ileride tekrar dava açabilme hakkını saklı tutarak davanın takibinden vazgeçilmesi olup burada, davacı talep ettiği haktan (talep sonucundan) feragat etmemektedir. Davadan feragat ise, talep edilen haktan, talep sonucundan […]

Devamını oku

Miktar içermeyen belgeye ibraname-feragatname olarak itibar edilemez.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2013/2293Karar: 2015/1735Tarih: 24.06.2015 MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI İŞ KAZASI İBRA ÖDEMEYİ BELLİ ETMEYEN İBRANAME HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 434 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 132 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 420 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 5. İş […]

Devamını oku

Emekli olmaya hak kazanması sebebiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına da hak kazanır. İşçinin işyerinden ayrıldıktan sonra bulduğu iş sebebiyle yeni bir işyerinde çalışmaya başlaması “kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.”

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2013/14450Karar: 2015/8678Tarih: 02.03.2015 EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANMA KIDEM TAZMİNATI ÖZET: Dosya içeriğine göre davacı işverene ait işyerinde çalışan davalı işçinin Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı 06.09.2012 tarih itibari ile sigortalılık süresinin 15 yıl, prim ödeme gün sayısının 3600 gün olduğu, bu nedenle yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak […]

Devamını oku

On altı yılı aşan süre ile çalışmasına rağmen izin kullanılmaması hayatın olağan akışına aykırıdır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2018/10941Karar: 2021/1851Tarih: 21.01.2021 İŞÇİLİK ALACAKLARI İŞÇİNİN 16 YIL HİÇ YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANMAMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ÖZET: Somut olayda, davacı dava dilekçesinde çalışması boyunca hiç yıllık ücretli izin kullanmadığını iddia etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre 09.02.2000- 02.09.2016 tarihleri arasında fiilen çalışmasına esas 16 yıl 18 günlük […]

Devamını oku

Yargısal kesin süreyle sadece taraflar değil hakim de bağlıdır. Zira kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmaktadır; dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dönmesi hukuken geçersizdir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2010/221Karar: 2010/241Tarih: 28.04.2010 BOŞANMA KESİN SÜRE ÖZET: Yargısal kesin süreyle sadece taraflar değil hakim de bağlıdır. Zira kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmaktadır; dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dönmesi hukuken geçersizdir.Yargısal uygulamada kesin süre tayininde; kesin süre amacına uygun olarak kullanılmalı; kesin süre yeterli […]

Devamını oku

Davalının, cevap dilekçesi vermemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağından, dava dilekçesinde bildirilen vakıaların doğru olmadığının ispat için karşı delil gösterebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/144Karar: 2021/834Tarih: 24.06.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “rücuen tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Mengen Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalı vekili tarafından […]

Devamını oku

Yoksulluk nafakası yükümlüsünün çalışmasına bedensel veya ruhsal bir engeli bulunmadığı sürece, düzenli bir gelirinin bulunmaması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/6633Karar: 2021/8179Tarih: 04.11.2021 YARGITAY’DAN EMSAL NAFAKA KARAR: ERKEK CEZAEVİNE GİRSE DE DEVAM EDECEK ERKEĞİN CEZAEVİNDE TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ OLMASI YOKSULLUK NAFAKASI İLE SORUMLU TUTULMASINI ENGELLEMEZ BOŞANMA YOKSULLUK NAFAKASI ÖZET: 21.03.2022 tarihinde www.yenicaggazetesi.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal nafaka karar: Erkek cezaevine girse de devam edecek” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Bir boşanma davasının temyiz […]

Devamını oku