Halk arasında ‘topraktan satış’ veya ‘maketten satış’ olarak da bilinen ön ödemeli konut satışında şartlar değişiyor. Ön ödemeli konut satışında azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliği değiştirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim sürelerinde değişiklik getiriyor.

Buna göre, ön ödemeli konut satışında, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek şekilde uygulanan konut devir veya teslim süresi 48 aya çıkıyor.

01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle; ön ödemeli konutların azami 48 aylık süre zarfında tüketiciye teslim edilmesi şartı getirildi.

Teslim süresinin, her durumda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.

Kaynak: ntv.com.tr