YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr