YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8068)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8069)

–– Elazığ İli, Merkez İlçede Bulunan Alanın Elazığ Çamyatağı Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8070)

–– (1) Sayılı Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi; (2) Sayılı Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Muğla Marmaris Hisarönü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi; Afyonkarahisar Ömer Gecek Termal Turizm Merkezinin Sınırlarının (3) Sayılı Haritada Gösterildiği Şekilde Yeniden Belirlenmesi ve Sinop Bahçeler Turizm Merkezinin İptal Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8071)

–– Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde Kurulacak Özbek Gölbaşı Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla, Emirler Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8072)

–– Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Devecikonağı ve Gündoğdu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Mustafakemalpaşa Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Atıksu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8073)

–– Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çağlayan Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmaz ile Üzerindeki Müştemilatın, Trabzon-Gümüşhane Devlet Yolu Trabzon Esiroğlu Arası Bölünmüş Yolu km: 13+153.00-13+335.00 Kesiminde Yapımı Planlanan Karayolu Denetim İstasyonu Projesi Kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8074)

–– 154 kV Zeytindalı Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8075)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8076)

YÖNETMELİKLER

–– Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski, Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda Malzemeler Tespit ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)

KURUL KARARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/12/2023 Tarihli ve 2023/2135 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr