Davacı İle Davalı İdare Arasında Yapılan Abone Sözleşmesi

T.C. Uyuşmazlık MahkemesiHukuk BölümüEsas: 2019 / 527Karar:  2019 / 694K.T.: 21 / 10 / 2019 Özet: Ortada davacı ile davalı idare arasında yapılmış bir abone sözleşmesine dayalı olarak ortaya çıkan uyuşmazlığın özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın başvurusunun kabulü ile davalı Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü vekillerinin […]

Devamını oku

Davacının Kendinden Olduğunu Sandığı Çocuklar İçin Yaptığı Masraflar

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas:  2019/ 4-85Karar: 2019 / 314K.T.: 19/03/ 2019 Özet: Dava, haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Eldeki davada, soy bağının reddi davası ile çocukların davacıdan olmadığı ve biyolojik babalarının davalı ….. olduğu tespit edilinceye kadarki dönemde, davacının velayet hakkına sahip olan baba sıfatıyla çocukların bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderleri […]

Devamını oku

Boşandığı Eşi İle Fiilen Birlikte Yaşadığı Sabit Olan Hak Sahibi

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2015 / 807Karar: 2019 / 251K.T.: 07/ 03 / 2019 Özet: Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı sabit olan hak sahiplerine gelir veya aylık tahsisi yapılamaz. MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “Kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Kocaeli 3. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.06.2013 tarihli ve 2012/310 E., 2013/198 K. […]

Devamını oku

İş Arkadaşlarının Dost Hayatı Yaşadıklarına Dair Dedikodu Yapan İşçi

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017 / 12550Karar: 2019 / 14617K.T.: 01 /07 / 2019 Özet: Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının iş arkadaşı kadın işçi Z.T.’ye “amirin yalakası, dost hayatı yaşıyorsunuz, seni onun için koruyup gözetiyor” dediği, bunun ilgili olarak işverene verilen şikayet dilekçelerinde, davacının, evli olan Z.T. ve T.Ö.’ nün aralarında dost hayatı yaşadıklarına dair […]

Devamını oku

Gürültüye Neden Olma Suçu

T.C. Yargıtay 18. Ceza DairesiEsas: 2016 / 14794Karar: 2019 / 31K.T.: 07/01/2019 Özet: Gürültüye neden olma suçunun oluşması için gürültüye maruz kalan kişinin sağlığının bozulması gerekmez, gürültünün insan sağlığını tehlikeye düşürmeye elverişli olması yeterlidir. Somut olayda gürültü düzeyinin insan sağlığının zarar görmesine elverişli olup olmadığı yönünde değerlendirme içeren bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği […]

Devamını oku

Kan Kardeş Olmak Amacıyla Bileğini Keserken Yaralanmaya Sebep Olma

T.C. Yargıtay Ceza Genel KuruluEsas: 2004 / 9-213Karar: 2005 / 3K.T.: 01/02/2005 Özet: Uyuşmazlık, silahla yaralama eyleminin taksirle mi yoksa kasten mi gerçekleştirildiği, buna bağlı olarak suçun takibinin şikayete bağlı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut olayda;kan kardeş olmak amacıyla, mağdurun isteği üzerine bıçakla kan çıkacak kadar çizik atmak isterken aldığı alkolün doğurduğu kontrolsüzlükle bileğini biraz derinden kesip (5 […]

Devamını oku

Eşlerden Birinin Düzenlediği İddianame İle Açılan Davaya Diğer Eşin Hakim Sıfatıyla Bakamaması

T.C. Yargıtay 4. Ceza DairesiEsas: 2014/ 15155Karar: 2017 / 13392K.T.: 27/04/2017 Özet: Eşlerden birinin iddianameyle dava açması ve diğerinin o konuda hüküm vermesi, davanın tarafları bakımından reddi hakim konusu yapılmasa bile, hakimin tarafsızlığı konusunda kuşku uyandıracağından davanın “tarafsız bir mahkeme” tarafından görülmesi ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle eşlerden birinin düzenlediği iddianame ile açılan davaya diğer eşin hakim sıfatıyla […]

Devamını oku

Duruşmadan Vareste Tutulma Hakları Hatırlatılmayan Sanık

T.C. Yargıtay 4. Ceza DairesiEsas: 2015/ 16635Karar: 2019 / 13938K.T.: 18/09/2019 ÖZET: Başka suçtan ceza evinde hükümlü olduğu anlaşılan sanığa duruşmadan vareste tutulma haklarının hatırlatılmadığı ve bağışık tutulma talebi de bulunmadığı halde hükmün açıklandığı … tarihli son oturumda hazır bulundurulmadan hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle .. sayılı CMK’nın … maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması, bozmayı gerektirmiştir. (2709 S. […]

Devamını oku

Hazırlık Aşamasında Şikayetçi Olmayıp,Mahkemede Şikayetçi Olduğunu Belirten Mağdure

T.C. Yargıtay 2. Ceza DairesiEsas: 2003/ 11774Karar: 2004 / 17598K.T.: 12/10/2004 ÖZET : Mümeyyiz olan mağdure hazırlık aşamalarında sanıktan şikayetçi olmadığını beyan etmiş, mahkemede ise şikayetçi olduğunu belirtmiştir. Şikayetten vazgeçmeden dönülemeyeceğinden sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmelidir . Kabule göre de; sanık ile mağdurenin dede-torun olduğunu gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği getirtilmeden TCK’nın 457/2. maddesi uygulanamaz. (765 […]

Devamını oku

Darp Ve Tecavüze Sessiz Kalan Arkadaş

T.C. Yargıtay Ceza Genel KuruluEsas: 2017/ 937Karar: 2017 / 484K.T.: 21/11/2017 Özet: Mağdureyi arabaya alarak cinsel saldırıda bulunan, darp eden sanığın olay anında yanında bulunan arkadaşının bu eylemlere engel olmaması, darp ve tecavüze sessiz kalmasından ötürü aynı şekilde cezalandırılması gerekir. Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Günü : 09.06.2016 Sayısı : 313-206 Nitelikli […]

Devamını oku