YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/36, K: 2023/84 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/113, K: 2023/112 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2018/24097 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2021/24596 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2023 Tarihli ve 2021/8864 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr