Ceza infaz kurumlarında iç yönetmeliğe aykırı davranışlarda bulunan hükümlüler cezalarının koşullu salıverilme tarihi gelse bile tahliye olamayabilirler. Disiplin cezası nedeniyle iyi halli olunabilme sürelerini detaylı olarak araştırdık.

Cezaevlerinde infaz edilen cezaların yanında ayrıca kurum içi yönetmeliklere muhalefet eden hükümlü ve tutuklular hakkında disiplin soruşturması açılır. Cezaevi kendi içinde sürdürdüğü soruşturma sonucu hükümlüye disiplin cezası verme hakkına sahiptir. Hükümlü bu cezaya itirazı önce İnfaz Hakimliğine ardından Ağır Ceza Mahkemesine yapabilir. (Ağır Ceza Mahkemesinden sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı bulunmaktadır) itiraz süresi geçen cezaların infazına başlanılır. Disiplin cezalarına itiraz süresi gün olup, ceza tebliğ edildiği gün süre başlar.

Disiplin soruşturması sonucu verilen cezalar infaz edildikten sonra hükümlünün iyi halli olabilmesi için belli sürelerin geçmesi gerekmektedir. Yani ceza bitince hemen iyi halli olunmuyor.

İYİ HALLİ OLMAK İÇİN GEÇMESİ GEREKEN SÜRELER:

Uyarı cezası: İyi halliliği etkilemez
Kınama cezası: İnfaz edildikten sonra + 15 gün
Etkinlik cezası: İnfaz edildikten sonra + 1 ay
Ücret karşılığı bir işten yoksun bırakma cezası: İnfaz edildikten sonra + 3 ay
Haberleşme cezası: İnfaz edildikten sonra + 3 ay
Ziyaret cezası: İnfaz edildikten sonra + 3 ay
1-10 Gün arası hücre cezası: İnfaz edildikten sonra + 6 ay
11-20 Gün arası hücre cezası: İnfaz edildikten sonra + 1 yıl

Hükümlü mahkemenin verdiği hapis cezasını infaz ederken, kurum için disiplinsiz hareket sonucu disiplin cezası alır ise hapis cezasının infazı durmaz, cezalar aynı anda infaz edilir. Yani disiplin cezaları normal cezanın infazını durdurmaz, ertelemez.

Kaynak : adalet.tv / özel haber