YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/08/2023 Tarihli ve 12006 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2018/32269 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2019/29881 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/5094 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/20054 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/28007 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/13123 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr