YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr