YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr