YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Galata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr