YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr