YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilişsel Davranışsal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2021 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr