YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr